• Vi ställer in gudstjänster

    Publicerades: 2020-03-31

    Församlingsrådet möttes digitalt igår och tog det drastiska men logiska beslutet att ställa in gudstjänsterna i Hässelby Missionskyrka söndagar klockan 11.00. Inklusive påskens gudstjänster. Att fira gudstjänst i gemenskap, dela ordet och sakramenten, sjunga, be och lyfta glädjeämnen och bekymmer inför Herren och efteråt samlas till kyrkfika, är församlingens själva identitet och grundläggande funktion. Därför kändes beslutet i går svårt. Men samtidigt måste vi som enskilda och församling vara förnuftiga och kloka och följa myndigheternas rekommendationer. Om ni har frågor kring detta är ni välkomna att ta kontakt med oss via equmeniakyrkan@hasselby.com.