• Vi fortsätter att ses via digitala plattformar

    Publicerades: 2021-01-15

    Vi får fortsätta att fira gudstjänst via digitala plattformar så länge det behövs. Vi håller oss uppdaterade på regeringens och folkhälsomyndighetens rekommendationer och restriktioner och uppdaterar informationen här allteftersom läget förändras. Detta gäller även församlingens årsmöte 20 februari som kommer att ske via zoom. Kontakta pastor Jonatan Forsling (jonatan(a)hasselby.com) om du vill ha länkar till eller mer information om våra samlingar.