Equmenia Hässelby

Equmenia Hässelby är en ideell organisation, anknuten till riksorganisationen Equmenia. Vi arbetar för att erbjuda roliga och utvecklande fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i olika åldrar. Vår förening bygger på fantastiska ledare som arbetar ideellt och ger av sin tid och sitt engagemang för att ge unga en rolig och meningsfull fritid. Vi arbetar för att förmedla ett kristet budskap och alla människors lika värde, samt för att skapa en miljö där alla som kommer till oss kan känna sig trygga och sedda.

Läs mer på Equmenia Hässelby´s hemsida: http://www.equmeniahasselby.se