Brev till Gud

I brevlådan utanför kyrkan kan du lägga en skriven eller ritad bön till Gud. Pastor [pastor] läser och ber alla bönerna som kommit in.