Församlingen

Församlingen är en mänsklig gemenskap där Gud tar plats. Kyrkan är Kristi kropp där Gud berör människor. Inbjudan till församlingen är en inbjudan till oss människor som kämpar med livet, till oss som blivit berörda av Guds utmaning att leva i och ut Guds kärlek och försoning. Församlingens uppgifter är att visa Guds kärlek i ord och handling, predika det 2000-åriga kristna evangeliet för vår tid, förvalta sakramenten, visa omsorg om varandra och ta ansvar för sin omvärld och medmänniskor.

Hässelby missionsförsamling har idag 180 medlemmar. Till församlingen kan den som vill tro på Jesus Kristus ansluta sig. Både vuxna och barn (på föräldrarnas önskan) kan bli medlemmar.