Lucköppning

I gudstjänstens första del har vi ett moment som heter lucköppning. Då öppnar vi ljusskåpet längst fram i kyrkan och tar fram ett föremål som berättar något om gudstjänstens tema. Barnen samlas framme för att se ordentligt och bli delaktiga. Genom att tala till barnen hittar vi ett tilltal som många fler förstår än de som är bra på svenska och kyrkliga begrepp. Efter lucköppningen får de barn som vill tända ljus och sen gå vidare till söndagsskolan.