Medlemmar

Hässelby Missionsförsamling är en gemenskap som tillsammans vill söka Gud och följa Jesus Kristus. I församlingen är vi människor som kämpar med livet, som tror och tvivlar, gläds och sörjer, älskar och längtar. Alla är på väg och får dela erfarenheterna av sökande, växt och upptäckt av hur Gud möter oss människor. Att vara en del i församlingen är att finnas med i gemenskap där vi utifrån våra olika förutsättningar får stödja varandra i omsorg och förbön och ta ansvar för församlingens liv och verksamhet. Just nu har församlingen ca 175 medlemmar.