Välsignelse

Välsignelsen är en bön om Guds beskydd och att Gud ska gå med oss i vårt liv. Under flera tusen år har Guds välsignelse varit en gåva till oss och den avslutar oftast gudstjänsten och den beds alltid vid stora högtider i vårt liv såsom vigsel, konfirmation, begravning, dop och barnvälsignelse. De ursprungliga välsignelseorden (den aronitiska välsignelsen) återges i gamla testamentet, i 4 Moseboken kap 6: "Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred." Det finns också andra välsignelseböner från bibeln och nyskrivna som förmedlar Guds välsignelse och bönen om att Gud ska gå vid vår sida.